J O A N N E K E J O U W S M A

Another Pace

as Delicate as a Diaphragm (or Another Pace)

recount

an essay with sound

now or then

Leveled with  or Entering the void

the Waft of Grass

ebb or flow

if  Vanishing becomes a Body

Flight to Nowhere

Extending the view with her arms

Cross.Roads

Meeting Up With..

Books

 

 

 

 

 

Ex.Center or the Middle of Nowhere Box

Tilting horizon or balance of Right Angles

News

Air.Plane

 

n

het ruist

 

in de levenstinten                                                                                                                                                                 van

 

 

van de beweging de lengte de omvang                                                                    het gewicht

                                                                                                                                                                                 mijn lichaam

 

 

ze kent een ritme                                            tempo

 

                                                                                                                                               een vorm

 

die onderdeel worden van  haar omgeving

                                                                                                                                                                                                    waarin

 

 

de dingen een eigen ritme                                                 eigen tonen                                                       dragen

 

beiden ademen

levenslucht

 

die vallen                                    ze worden gelijmd

 

                                                                                                                              fragiele oppervlakken

 

 

in een landschap

                                        bewegen tussen                                                                lijnen

 

worden getekend                                                kijken                                                                                                   niet

                                                                                                                                              kijken

 

 

lezen we

doorstreepte woorden

 

                                                   kopieren                                          wij

                                                                                                                                                                   blijven herhalen

 

van de langzame passen                                                                                    wordt het spoor

 

 

                     gewist

 

 

                               wat overblijft

 

 

 

                                                                                                              een leegte

 

 

2020

it rustles

 

in the vivid tones                                                                                                                                                                     of

 

 

the motion the length the size                                                                   the weight

                                                                                                                                                                                         my body

 

 

she has a rhythm                                        pace

 

                                                                                                                                                   a form

 

that become part of her surroundings

                                                                                                                                                                                                      where

 

 

things at their own pace                                            own tones                                                                       carry

 

both breathe

air of life

 

falling down                                      they are glued

 

                                                                                                                                    fragile surfaces

 

 

in a scenery

                 move between                                                                                                        lines

 

are being drawn                                               watch                                                                                                    not

                                                                                                                                                       watching

 

 

we read

crossed-out words

 

                                                       copy                                              we

                                                                                                                                                                       keep repeating

 

the slow steps                                                                                                                the track is

 

 

                     erased

 

 

                               what remains

 

 

 

                                                                                                              an emptiness

 

 

2020

open sight gravitate navigate measure body line field scope scenery inseparable vanishing point destination longing cut puncture dance spine pose stand scale level evaporate verge compose extract side-by-side back-to-back-to-back end-to-end

 

 

open zicht graviteren navigeren meten lichaam lijn veld omvang landschap onafscheidelijk verdwijnpunt bestemming verlangen montage doorsteken dans wervelkolom vertonen staan schaalverandering effenen verdampen kader componeren extraheren zij-aan-zij rug-aan-rug eind-tot-eind

 

 

2015

 

 

een bladzijde..

 

versplinteren

doorstrepen

wissen

verregenen

omdraaien

barsten

breken

vergroten

stapelen

schrapen

wegen

meten

kopiëren

ordenen

ontvouwen

plooien

dragen

vieren

 

shatter

cross out

erase

rain out

turn over

burst

crack

enlarge

add

scratch­

weigh

measure

copy

arrange

unfold

wrinkle

carry

let loose

 

..a page

 

 

 

2019